Inskrywings en Skoolgeld


Aansoek Vorm

Aansoeke tot Jou Skool Akademie

Toekomstige Student Inligting

Leerder Naam:

Geboorte Datum:

Ouderdom:

Aansoeker se huidige graad:

Naam en Ouderdom:

Vorige Akademiese Skool:

Aansoekvorm Huidige Graad:

Huidige Skool en Kontak Nommer:

Vader Inligting:

Voornaam en Van:

Straatadres:

E-pos Adres:

Tel Huis:

Tel Werk:

Selfoon No:

Werkgewer:

Pos Beklee:

Moeder Inligting:

Voornaam en Van:

Straatadres:

E-pos Adres:

Huis Tel:

Werk Tel:

Selfoon No:

Werkgewer:

Pos Beklee:

SKOOLGELDE 2017

Skoolgelde vir 2017 is as volg:

Laerskool gelde beloop R 36,000

Hoёrskool gelde beloop R 48,600

Skoolgeldbetaalmetodes: Eenmalig,

voor 31 Januarie 2017,

Laerskool gelde beloop R 34,200

Hoёrskool gelde beloop R 45,600


Per Kwartaal
Laerskool – 3 betalings van R 11,640 (betaalbaar tydens eerste week van elkeTermyn kwartaal)
Hoёrskool – 3 betalings van R 15,520 (betaalbaar tydens eerste week van elke Termyn kwartaal)

Maandeliks
Laerskool – Per maand , R 3,000 x 12 (Januarie tot Desember)
Hoёrskool – Per maand , R 4,000 x 12 (Januarie tot Desember)

Inskrywings fooi 2018:

 

Vir meer as 1 (een) leerder in die familie is daar ‘n 10% afslag.
Voorskool (Graad RRR – R): R2,500.00
Grondslag Fase (Graad 1 tot 3): R3,000.00
Laêrskool (Graad 4 tot 7): R4,000.00
Hoërskool (Graad 8 tot 11): R5,500.00
betaalbaar met registrasie van leerling sowel as die eerste maand se skoolgeld.

 

*Huidige leerders kan die skool kontak vir her inskrywing.

Let wel dat skoolgelde nie toere, uitstappies en skryfbehoeftes insluit nie maar wel handboeke en skrifte